ATutor Social

ATutor Social是一个社交网络模块,允许ATutor用户相互连接。他们可以收集的接触,建立公开的个人资料,跟踪网络活动,创建和加入群组,并定制任何在Web上提供的OpenSocial小工具的数千环境。ATutor Social社会可单独使用作为一个社交网络应用,ATutor学习管理系统,也可以用来建立一个社会的学习环境。
查看所有【网上教育】分类项目

分类索引

友情链接

Site Map editplus在线注册机